Europski ured za borbu protiv prijevara - OLAF

Europski ured za borbu protiv prijevara - OLAF Datum objave: 26.03.2017.

Proračunom Europske unije financira se niz programa i projekata koji poboljšavaju život građana diljem EU-a i šire. Nepravilno korištenje sredstvima iz proračuna EU-a ili utaja poreza, carina i pristojbi kojima se financira proračun Unije izravno šteti europskim građanima i dovodi u pitanje cijeli europski projekt.

EUROPSKI URED ZA BORBU PROTIV PRIJEVARA (ili OLAF, francuski akronim za naziv ovog Ureda) jedino je tijelo EU-a ovlašteno za otkrivanje, istraživanje i suzbijanje prijevara sa sredstvima EU-a. Iako je OLAF u svojoj istražnoj funkciji neovisan, dio je Europske komisije pod nadležnošću Günthera H. Oettingera, povjerenika zaduženog za proračun i ljudske resurse.

Europski ured za borbu protiv prijevara osnovan je 1999. godine kako bi zaštitio financijske interese Europske unije i osigurao najbolje moguće korištenje resursa Europske unije. OLAF djeluje kao nezavisna služba za provođenje istražnih postupaka unutar Europske komisije. Zapošljava 422 službenika od kojih većina radi na  istragama prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti, uključujući zlouporabu s financijskim posljedicama unutar europskih ustanova.

Što radi OLAF?

OLAF istražuje predmete povezane s prijevarom, korupcijom i drugim kaznenim djelima koja utječu na financijske interese EU-a, a odnose se na:

  • sve rashode EU-a: glavne su kategorije potrošnje strukturni fondovi, fondovi za poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj, izravni rashodi i vanjska pomoć,
  • određeni dio prihoda EU-a, uglavnom carine,
  • sumnje na teške povrede dužnosti osoblja i članova institucija EU-a.

OLAF prima informacije o mogućim prijevarama i nepravilnostima iz brojnih različitih izvora. U većini predmeta takve informacije rezultat su kontrola koje provode osobe nadležne za upravljanje fondovima EU-a u europskim institucijama ili u državama članicama.

Svi navodi koje zaprimi OLAF prolaze početnu procjenu kako bi se utvrdilo jesu li u nadležnosti Ureda i ispunjavaju li kriterije za otvaranje istrage.

Kad se predmet otvori, razvrstava se u jednu od sljedeće tri kategorije:

  • INTERNE ISTRAGE: interne istrage administrativne su istrage unutar europskih institucija i tijela koje se pokreću radi otkrivanja prijevara, korupcije i svih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Europskih zajednica, uključujući i ozbiljna pitanja koja se odnose na izvršavanje službenih dužnosti
  • VANJSKE ISTRAGE: vanjske istrage administrativne su istrage izvan institucija i tijela Europske unije koje se pokreću u svrhu otkrivanja prijevara i drugih nepravilnosti koje su počinile fizičke ili pravne osobe. Predmeti su razvrstani kao vanjske istrage u kojima OLAF osigurava većinu istražnih radnji
  • KOORDINACIJSKI PREDMETI: OLAF pridonosi istragama koje provode nacionalna tijela ili druge službe Zajednice te omogućuje prikupljanje i razmjenu informacija i kontakata.

OLAF svake godine istražuje nekoliko stotina slučajeva u kojima je EU prevarena za svoje prihode ili su njezina sredstva zlouporabljena. Posljedice mogu biti stegovni postupci pokrenuti od strane nacionalnih vlasti, disciplinski postupci, administrativne ili financijske sankcije ili promjene zakonodavstava.

U razdoblju od 2010. do 2015. OLAF je:

  • zaključio više od 1400 istraga
  • preporučio povrat 3 milijarde EUR u proračun EU-a
  • izdao više od 1600 preporuka za sudske, financijske, stegovne ili administrativne mjere nadležnih tijela država članica i EU-a.

U 2015. godini, OLAF je otvorio 219 novih istraga i zaključio 304 provedenih istraga. Prosječno trajanje riješenih i tekućih istraga u 2015. godini iznosilo je 21mjesec. Prosječno trajanje faze selekcije, u kojoj OLAF procjenjuje zaprimljene informacije i odlučuje hoće li pokrenuti istragu iznosilo je oko 1,5 mjesec. Na kraju 2015. godine OLAF je imao u radu 398 istraga.

Najveća pojedinačna kategorija prijevara, kada mjerimo financijski učinak, jest zlouporaba sredstava iz strukturnih fondova Europske unije kojima se financiraju projekti regionalnog i socijalnog razvoja. Krijumčarenje cigareta sljedeći je veliki cilj, a godišnje se zaplijeni stotine milijuna cigareta. Treća najveća kategorija su nepravilnosti u izdacima za poljoprivredu. Procijenjeno je da više od 100 milijardi eura iz ukupnog EU proračuna završi u pogrešnim džepovima.

OLAF također uspijeva vratiti novac natrag za EU: posljednjih godina OLAF je godišnje uspio vratiti otprilike 200 milijuna na prijevaru pribavljenih eura u kase Bruxellesa.

OLAF je pokrenuo novi web-alat, sustav za obavješćivanje o prijevarama (FNS), kojim se građanima omogućuje prosljeđivanje informacija koje se odnose na moguću korupciju i prijevare putem interneta.

(https://fns.olaf.europa.eu/cgi-bin/disclaimer_cgi?p=q&lang=en)

Izvor: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/technassist/index_en.htm