Centar za poslovnu sigurnost

Centar za poslovnu sigurnost Datum objave: 27.03.2017.

Dobro došli na web stranice CENTRA ZA POSLOVNU SIGURNOST (CPS), udruge osnovane s ciljem promicanja, razvoja i unapređenja poslovne sigurnosti. CPS je nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja članove koji se na znanstvenoj, stručnoj i praktičnoj osnovi bave sigurnošću.

Gospodarsko poslovanje u današnjim uvjetima u velikoj mjeri zavisi od sigurnosti. Brojni izvori ugrožavanja, kako iz okruženja tako i iz samih poslovnih organizacija, stavljaju poslovne subjekte pred sve veća iskušenja. Sigurnosne prijetnje, kao što su različite političke krize, ratovi, terorizam i ekstremizam, kriminalitet, korupcija, socijalne napetosti, globalizacija, recesije i dr., imaju sve veći utjecaj na uspjeh poslovanja. Kada tome pribrojimo sve agresivniju konkurenciju, različite oblike subverzija, povrede intelektualnog vlasništva i autorskih prava, poslovnu špijunažu, otkrivanje poslovnih tajni, fizičke napade na menadžere, oštećenja poslovnih objekta u kojima se obavljaju poslovne funkcije nameće se zaključak da gospodarski subjekti djeluju u vrlo nesigurnim i sa sigurnosnog aspekta vrlo zahtjevnim uvjetima. U posljednje vrijeme poslovni subjekti su naročito izloženi sve brojnijim cyber napadima, gospodarskom kriminalu te raznim financijskim prijevarama.

Sve brži razvoj organizacijskih, proizvodnih i tehnološko-tehničkih dostignuća te s njime povezane rizike i prijetnje traži od odgovornih osoba za poslove sigurnosti stalno i sveobuhvatno praćenje sigurnosne situacije, poznavanje novih pojavnih oblika ugrožavanja te stjecanje potrebnih znanja, vještina i sposobnosti za učinkovito sprječavanje štetnih pojava za poslovanje.

Web stranice CENTRA ZA POSLOVNU SIGURNOST nastale su u želji da se, sukladno objektivnim mogućnostima i raspoloživim resursima, prezentiraju informacija i spoznaje o prijetnjama, rizicima i opasnostima koje prijete poslovnim subjektima, trendovima i kretanjima sigurnosnih pojava te metodama, tehnikama i praktičnim rješenjima za zaštitu poslovanja.

Na našim stranicama objavljivati ćemo znanstvene i stručne radove iz područja poslovne sigurnosti, kako one koji su već prethodno objavljeni u drugim izvorima tako i nove, izvorne radove naših članova.

U svom djelovanju nastojati ćemo angažiranjem vrhunskih stručnjaka i obradom aktualnih tema zadovoljiti potrebe naših korisnika. Nastojat ćemo tijesno surađivati sa zainteresiranim subjektima u području javne i privatne sigurnosti nastojeći pomicati granice međusobne suradnje u području sigurnosti.

U nadi i želji da ćemo uspjeti realizirati željene ciljeve i privući što veći broj korisnika pozivamo vas da nam ukažete svoje povjerenje i postanete korisnici naših usluga, a mi ćemo svojim programima i aktivnostima nastojati opravdati vaša očekivanja.

CENTAR ZA POSLOVNU SIGURNOST