Menadžeri sigurnosti štite poslovanje iz sjene - tko su i čime se zapravo bave?

Menadžeri sigurnosti štite poslovanje iz sjene - tko su i čime se zapravo bave?Datum objave: 05.09.2019.

Jeste li ikada pomislili da postoje ljudi koji brinu o poslovnoj sigurnosti? Ljudi koji su svoju edukaciju pa i radni vijek usmjerili upravo na to - na preventivno djelovanje i zaštitu na radnim mjestima? Postoje. I ubrajaju se u djelatnike bez kojih budućnost nećemo moći zamisliti.

Sigurnost na radnom mjestu, sigurnost u poslovnom okruženju, sigurnost za vrijeme noćnog provoda, šopinga, izvršavanja svakodnevnih obveza... Sigurnost je bitna za svaki korak ljudskog života, no na nju obično ne obraćamo previše pozornosti. Ona nam se eto, podrazumijeva, jer znamo da iza nas stoje policije, vojske, redari, zaštitari. No, jeste li ikada pomislili da postoje ljudi koji brinu o poslovnoj sigurnosti? Ljudi koji su svoju edukaciju pa i radni vijek usmjerili upravo na to - na preventivno djelovanje i zaštitu poslovanja od svih oblika prijetnji?

U suvremenom poslovnom svijetu, u uvjetima brzog razvoja i izraženog tržišnog natjecanja borba za rast i razvoj postaje neumoljiva, a sigurnost i zaštita poslovanja, poslovnih procesa, informacija, ljudi, proizvoda ima vrlo visoku važnost za rukovodstvo svakog poslovnog subjekta i od presudne je važnosti za opstanak na tržištu. Danas na poslovima sigurnosti i zaštite poslovanja u svijetu radi na desetke tisuća stručnjaka, i gotovo i nema ozbiljne tvrtke koja ne zapošljava barem jednog, ako ne i cijeli tim stručnjaka čije je osnovna zadaća sigurnost poslovanja.

Tko su menadžeri sigurnosti?

Menadžeri sigurnosti djelatnici su koji rukovode poslovima sigurnosti i zaštite poslovanja u privrednim subjektima. Njihov zadatak je pobrinuti se za sigurnost djelatnika, poslovnih partnera i klijenata, poslovnih procesa, informacija ali i imovine tvrtke, te i ugleda u poslovnom okruženju. U opisu njihova posla nije samo fizička zaštita imovine i ljudi. Njihov zadatak je kroz niz procedura osmisliti učinkovit sustav za održavanje sigurnosti u tvrtkama te pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za uspostavu takvog sustava. Kao takvi, menadžeri sigurnosti mogu se pronaći u različitim institucijama i okruženjima - u svim tvrtkama bez obzira koju djelatnost tvrtka obavlja; zaduženi su za informacijsku i informatičku sigurnost; sigurnost u različitim poslovnim okruženjima (od manjih tvrtki do korporacija); na poslovima zaštite okoliša, zaštite objekata; pa sve do poslovnih istraživanja – Business Intelligence.

Čime se bave?

Procjena i sprječavanje svih oblika rizika osnovni je zadatak menadžera poslovne sigurnosti. Kad kažemo rizik onda mislimo na više vrsta 'opasnosti' - izvan organizacije i unutar nje. U njih se ubrajaju strateški, operativni, financijski rizici pa do osiguranja ljudi i opreme u tvrtkama te na koncu onih koji se odnose na promjenu u načinu poslovanja i izvršavanja određenih procedura. Kompleksan je to posao zbog kojeg se na ovom radnom mjestu traže mnoge vještine i znanja - od procjena rizika, poznavanja sustava zaštite, financija i upravljanja poslovnim sustavima, poznavanje ljudske prirode i slabosti te znanja i vještine i u drugim poljima..

Menadžer sigurnosti:

  • razumije sustave i načela poslovanja, ima vještine upravljanja ljudima, posebice u izvanrednim okolnostima;
  • je sposoban analizirati sustave sigurnosti i zaštite, sigurnosti informacija, osobne zaštite, tehničke zaštite; može prepoznati izloženost sigurnosnim prijetnjama;
  • prepoznaje odgovarajuće, uspješne i ekonomski opravdane načine prevencije, umanjivanja ugroza, te smanjivanje i ograničavanje njihovih posljedica;
  • upotrebljava analize i procjene utjecaja sigurnosnih prijetnji i ugroza, pažljivo ispituje sve aspekte i opseg gubitaka zbog kriminalnih radnji, prirodnih nepogoda i kršenja pravila i propisa od strane osoblja tvrtke i vanjskih suradnika;
  • vrednuje razinu sigurnosti i mogućnosti prevencije kriminala sustavnim pristupom sigurnosnoj zaštiti, izrađuje planove zaštite i planove oporavka tvrtke, odnosno planove povratka u redovno poslovanje u najkraćem mogućem vremenu;
  • proaktivno pristupa sigurnosnoj zaštiti tvrtke, njene cjelokupne imovine (materijalne i nematerijalne), osoblja i poslovnih procesa prema planovima koji uključuju sve od rukovodstva, preko djelatnika tvrtke pa čak i poslovnih suradnika i partnera.

Zanimanje budućnosti

Menadžer sigurnosti na listi je poslova za kojima će se značajno povećavati potražnja u narednih dvadeset godina. Ustanova Sigurnost Educa nudi stručne edukacije iz ovog područja, a zajedno sa Sveučilištem Libertas provode jedini preddiplomski studij na kojem se može studirati i uz rad. Studenti koji s uspjehom savladaju stručni program Menadžment poslovne sigurnosti i obrane završni rad steći će potrebna interdisciplinarna znanja i vještine što će omogućiti lakše zapošljavanje i širi izbor zanimanja.

Izvor: Tportal.hr – objavljeno 28.05.2018. (sponzorirani članak)

https://www.tportal.hr/biznis/clanak/menadzeri-sigurnosti-stite-poslovanje-iz-sjene-tko-su-i-cime-se-zapravo-bave-20180528/print