Chief Security Officer (CSO)

Chief Security Officer (CSO)Datum objave: 05.09.2019.

Glavni službenik za sigurnost (CSO) izvršni je direktor tvrtke odgovoran za sigurnost osoblja, imovine i informacija u fizičkom i digitalnom obliku. Važnost ove pozicije povećavala se u doba informacijske tehnologije (IT) jer je postalo lakše ukrasti osjetljive podatke tvrtke.

Izraz glavni službenik za sigurnost prvenstveno se koristio za opisivanje osobe odgovorne za IT sigurnost u tvrtki. U nekim se slučajevima ta definicija i dalje primjenjuje. No, posljednjih godina uloga CSO-a proširila se na cjelokupnu korporativnu sigurnost, kao što je sigurnost osoblja i materijalna i nematerijalna imovina tvrtke, zajedno s digitalnim i fizičkim podacima.

Osoba na toj funkciji ponekad se naziva i glavnim službenikom za informacijsku sigurnost (CISO). Osoba je u nekim slučajevima poznata i kao član uprave ili direktor korporativne sigurnosti, koji objedinjuje sve oblike korporativne sigurnosti u jednom odjelu.

CSO je u pravilu član više upravljačke strukture tvrtke. U ovoj ulozi, CSO je odgovoran za razvoj, nadzor i usklađivanje politika i programa u funkciji ublažavanja i/ili smanjenja raznih sigurnosnih rizika koji se odnose na osoblje, materijalnu i nematerijalnu imovinu i podatke u vlasništvu tvrtke.

CSO je odgovoran za izvršavanje i nadzor, između ostalih, sljedećih dužnosti:

  • Svakodnevne operacije: Provedba i nadzor strategija za procjenu i ublažavanje rizika , zaštita korporacije i njezine imovine, upravljanje krizama.
  • Sigurnost: Razvoj, provedba i održavanje sigurnosnih procesa i politika, prepoznavanje i smanjenje rizika, ograničavanje odgovornosti i izloženost informacijskom, fizičkom i financijskom riziku.
  • Usklađenost: Osiguravanje usklađenosti tvrtke s lokalnim, nacionalnim i globalnim propisima, posebno u područjima kao što su privatnost, zdravlje i sigurnost.
  • Inovacija: provođenje istraživanja i pronalaženje rješenja za upravljanje sigurnošću kako bi se organizacija zaštitila.

Prije desetak godina uloga CSO-a nije bila toliko atraktivna i važna. Međutim tehnološki razvoj i sve brojniji ugrozi rezultirali su potražnjom za CSO-ima. Prema pisanju USA Today ovaj položaj je postao vrlo popularan posljednjih godina, ali je sve teže pronaći  odgovarajuće stručnjake.

CSO-i potječu iz različitih sredina - neki iz raznih državnih sigurnosnih službi, dok su drugi iz korporativnog svijeta. Mnoge tvrtke još uvijek nemaju CSO u svojim upravljačkim timovima. Veći broj tvrtki uvode ovu poziciju u poslovanje tek nakon što su prethodno pretrpjele neku značajniju štetu. Prema prognozama u budućnosti će biti sve veća potražnja za ovom funkcijom budući da će mnoge tvrtke biti sve izloženije raznim rizicima i prijetnjama.

Izvor: https://www.investopedia.com/terms/c/cso.asp#